Lindmans Åkeri

Åkeriet med över 80-års erfarenhet i branschen

Lindmans Åkeri levererar följande tjänster:

 

· Försäljning av grus och krossprodukter inklusive transport.

· Schakttransporter

· Entreprenadarbeten

· Containertransporter

· Uthyrning av containers

· Spannmålstransporter

· Maskintransporter

· Lastmaskinsarbeten

· Sopning

· Snöröjning

· Sandning

Lindmans Åkeri